Gửi tin nhắn
Trích dẫn
Liên hệ chúng tôi

Người liên hệ : Nicole Zhuo

Số điện thoại : +86 18925835585

WhatsApp : +8613538542087

Free call

Sản phẩm của chúng tôi được tuân thủ RoHS yêu cầu.

October 7, 2015

tin tức mới nhất của công ty về Sản phẩm của chúng tôi được tuân thủ RoHS yêu cầu.

Tuyên bố Tuân thủ RoHS của EU

Chúng tôi Keyouda Electronic Technology Co., ltd , ở đây bằng cách tuyên bố rằng các sản phẩm loạt RJ45 của chúng tôi tuân thủ đầy đủ Chỉ thị EU 2011/65 / EU, đối với các chất sau đây:Chì (Pb) ------ <0.1%
Thủy ngân (Hg) ------ <0.1%
Cadmium (Cd) ------ <0,01%
Crom hóa trị sáu (Cr6 +) ------ <0.1%
Sinh tổng hợp polybrominated (PBB) ------ <0.1%
Sinh tổng hợp sinh tổng hợp polybrominated (PBDE) ------ <0.1%

Di (2-etylhexyl) phthalate (DEHP) ------ <0,1%

Butyl benzyl phthalate (BBP) ------ <0.1%

Dibutyl phthalate (DBP) ------ <0,1%

Diisobutyl phthalate (DIBP) ------ <0,1%

                                                                                                                    Người ký ủy quyền : Roy Gong
Ngày: 01 tháng 10 năm 2014

Hãy liên lạc với chúng tôi

Nhập tin nhắn của bạn

dgkyd01@dgkyd.com
+8613538542087
+86 18925835585
dgkyd01@hotmail.com
+86 18925835585